Kitab Nahwu Sharaf

0

Al-Ajurrumiyah atau Jurumiyah (bahasa Arab: الآجُرُّومِيَّة) adalah sebuah kitab kecil tentang tata bahasa Arab dari abad ke-7 H/13 M. Kitab ini disusun oleh ahli bahasa dari Maroko yang bernama Abu Abdillah Sidi Muhammad bin Daud Ash-Shanhaji alias Ibnu Ajurrum (w. 1324 M). Rumus-rumus dasar pelajaran bahasa Arab klasik ditulis dengan bentuk berima untuk memudahkan dalam menghapal. Di lingkungan masyarakat Arab kitab ini menjadi salah satu kitab awal yang dihapalkan selain Al-Qur’an

Bab-bab yang di bahas dalam Aplikasi ini adalah :
– Kalam, apa itu Isim, Fiil, dan Huruf
– Apa itu Irab ?
– Bab menjelaskan tentang alamat-alamat Rofa, Nashab, Khofadh, dan Jazam
– Mubtada’ dan Khabar
– Fiil, Fail, Maf`ul Bih, dan Naibul Fail
– كان dan saudaranya
– إنّ dan saudaranya
– Amil-amil yang masuk
Semoga bermanfaat