Kitab Tashilul Masalik Fi Tarjamah Al-Fiyyah Ibn Malik – Karangan Syekh Muhammad Aniq

0

Nama Kitab : Tashilul Masalik Fi Tarjamah Al-Fiyyah Ibn Malik.
(Kitab Tashilul Masalik Terjemah dan Penjelasan (Syarah) Berbahasa Sunda atas Nadzham Al-Khullashah atau Al-Fiyyah Ibn Malik).

Pengarang   : Syekh Muhammad Aniq Bin Muhammadun.

Dapat didownload di:
http://bit.ly/Kitab-Tashilul-Masalik-Fi-Tarjamah-al-Fiyyah-Ibn-Malik