Meluruskan Makna Jihad

0

Jihad memiliki makna berjuang dengan sunggug-sungguh di jalan Allah sesuai dengan syari’at Islam.

Tujuan utama jihad adalah untuk menegakkan dan menjaga agama Allah dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan Rasul dan Al-Quran.

Jihad hukumnya fardlu kifayah dalam setiap tahun. Artinya, kalau sudah ada yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban itu bagi yang lain.

Macam-macam jihad ada empat: itsbat wujudillah, iqamah syari’atillah, al-qital fi sabilillah, dan daf’u dlarar ma’shuman, musliman kana au dzimmiyan.