Kepandaian adalah Kelicikan yang Menyamar

0

“Kepandaian adalah Kelicikan yang Menyamar, kebodohan adalah kebaikan yang bernasib buruk.”