Pancasila dalam Qur’an

0

المبادئ الخمسة
Pancasila
1. الألوهية المنفردة
Ketuhanan yang Maha Esa
2. الإنسانية العادلة المهذبة
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. وحدة الإندونيسيا
Persatuan Indonesia
4. الشعبية المؤدي بالحكمة الرجاحة في المؤتمر أو المفاوضة
Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan
5. العدالة الإجتماعية للمجتمع الإندونيسي
Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia