Sedekahnya Perempuan Dewasa yang Telah Bersuami

0
Foto : Google

Shadaqah atau sedekah memiliki arti pemberian seorang muslim kepada orang lain dengan tujuan memperoleh pahala dari Allah SWT. Orang yang bersedekah akan mendapatkan balasan atau ganjaran dari Allah SWT. Setiap muslim dianjurkan untuk memberikan sedekah, tidak hanya harta, bahkan senyum yang tulus pun juga termasuk sedekah. Berkaitan dengan sedekah harta, muncul kebimbangan dari wanita yang sudah dewasa mengenai pemberian sedekah apakah harus izin kepada suami terlebih dahulu. Berikut penjelasan fiqih mengenai hukum perempuan dewasa yang bersedekah.

Menurut kalangan Hanafiyyah, Syafi’iyyah dan pendapat terkuat dikalangan Hanabilah, wanita yang telah dewasa dan pintar diperbolehkan mengelola hartanya sendiri meskipun tanpa izin suaminya dan tidak dibatasi jumlah maksimalnya.

Menurut pendapat kalangan Malikiyyah bila melebihi sepertiga hartanya harus disertai izin suaminya.

979- قال بن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما قال ثم شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} الآية ثم قال حين فرغ منها آنتن على ذلك قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي قال فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية……..وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة. وفيه خروج النساء إلى المصلى كما سيأتي في الباب الذي بعده. وفيه جواز التفدية بالأب والأم، وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه. واستدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالها كالثلث خلافا لبعض المالكية

Berkata Ibn Juraij, berceritera padaku al-Hasan Bin Muslim dari Thowus dari Ibnu Abbas berkata, “Aku menghadiri shalat Idul Fitri bersama Nabi, Abu Bakar,Umar, dan Utsman, semuanya mengerjakan shalat sebelum berkhotbah. Nabi keluar (lalu turun 6/62) seakan-akan aku masih melihat beliau ketika menyuruh orang banyak duduk dengan mengisyaratkan tangannya. Kemudian menghadapi mereka dan membelah barisan kaum lelaki (dan ini dilakukan sehabis berkhotbah). Sehingga, beliau mendatangi kaum wanita bersama Bilal, lalu beliau mengucapkan, ‘Yaa ayyuhan nabiyyu idzaa jaaakalmu’minaatu yubbaayi’naka [‘alaa an laa yusyrikna billaahi syaian wa laa yasriqna wa laa yazniina wa laa yaqtulna aulaadahunna wa laa ya’tiina bi buhtaanin yaftariinahu baina aidiihinna wa arjulihinna]’ ‘Hai Nabi, jika kamu didatangi oleh kaum wanita hendak mengadakan bai’at atau berjanji setia kepadamu (untuk tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka, dan tidak membuat-buat tuduhan perzinaan kepada orang lain dengan tuduhan palsu.’ Hingga selesai membaca ayat itu semuanya. Kemudian beliau bersabda setelah membaca ayat tersebut, ‘Hai kaum wanita, apakah Anda sekalian seperti itu?’Seorang wanita di kalangan mereka menjawab, dan tiada seorang pun dari kaumwanita itu yang menjawab selainnya. Ia berkata, ‘Benar wahai Rasulullah.’ Al-Hasan(yang meriwayatkan hadits itu) tidak mengetahui siapa wanita yang menjawab itu. Nabi bersabda lagi, ‘Kalau begitu, maka bersedekahlah kalian!’ Kemudian Bilal membeberkan pakaiannya, lalu dia berkata, ‘Marilah, Anda sekalian adalah penebus ayahku dan ibuku.’Kemudian orang-orang wanita itu meletakkan cincin besar-besar dari emas(yang biasa dipakai pada zaman jahiliah dulu), juga meletakkan cincin ukuran biasa di atas pakaian Bilal itu.”

PELAJARAN PENTING DARI HADITS INI

  • Anjuran menasehati dan mendidik kaum wanita tentang hukum-hukum Islam serta mengingatkan apa yang diwajibkan pada mereka
  • Anjuran memberi dorongan pada mereka untuk gemar bersedekah serta mengkhusukan mereka dalam suatu majlis bila memang dirasa aman dari fitnah dan kerusakan
  • Bolehnya mereka keluar ditempat shalat (keterangan lengkapnya akan datang)
  • Bolehnya membuat tebusan untuk ayah dan ibu serta berfaedahnya perbuatan baik atas orang yang ia tebusi
  • Diperbolehkannya pemberian sedekah oleh wanita dari harta pribadinya tanpa seizin suaminya atau dalam batasan pemberian yang ditentukan maksimalnya, berbeda menurut kalangan Malikiyyah yang membatasi jumlah maksimalnya asalkan tidak melebihi sepertiga dari harta wanita tersebut.

Fath al-Baari II/468

_______

‎>>وفي هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير اذن زوجها ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال مالك لا يجوز الزيادة على ثلث مالها الا برضاء زوجها ودليلنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يسألهن استأذن أزواجهن في ذلك أم لا وهل هو خارج من الثلث أم لا

Dalam hadits ini terdapat dalil akan diperbolehkannya pemberian sedekah oleh wanita dari harta pribadinya tanpa perlu izin suaminya dan dalam batasan pemberian yang ditentukan maksimalnya sepertiga hartanya, ini madzhab kami (Syafi’iyyah) serta mayoritas Ulama.Berkata Imam Malik “Tidak diperbolehkan melebihi sepertiga dari hartanya kecuali atas izin suaminya, dengan sandaran dalil kami pada hadits nabi saat menanyai kaum wanita “Atas izin suaminya atau tidak ?”“Melebihi sepertiga hartanya atau tidak”.

Sumber : Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB