Taqwa kepada Allah Rizki akan Datang Sendiri

0

” Orang yang bertaqwa kepada Allah maka rizkinya akan datang sendiri ”

–KH.Mukhlas Alwan —