Menghadapi Orang yang Menyakiti Kita

0

Apabila kamu disakiti oleh orang lain, maka janganlah kamu balas kecuali sesuai dengan ungkapan para Rasul kepada kaum-kaum mereka, “Maka sungguh kami pasti akan bersabar atas rasa sakit yang kalian berikan kepada kami”.

Oleh sebab itu, janganlah kalian mencaci meski kalian dicaci dan janganlah kalian menyakit meski kalian disakiti. Akan tetapi, balaslah cacian dan rasa sakit yang mereka berikan dengan adab kalian kepada Allah, dengan harapan kalian kepada Allah dan juga doa kalian kepada-Nya.

Habib Umar ibn Hafizh