Bukanlah Kekayaan atau Kemiskinan yang Menjadi Penghormatan Seorang Wanita tetapi Akhlaq

0

“Bukanlah kekayaan atau kemiskinan yang menjadi penghormatan seorang wanita tetapi akhlaq.”
–Habib Umar Bin Hafidz–