Pengin Pinter..? Ayo Ngaji!

0
Ayo Ngaji

Ngendika Mbah KH. Abdul Karim: “Senajan anake wong ngarit, lek gelem ngaji yo pinter. Anake wong ngalim lek ora gelem ngaji yo ora pinter. Sing penting ngaji sing tenanan.”

Terjemah dalam bahasa Indonesia: “Walaupun anaknya seorang tukang ngarit tapi mau ngaji, ya akan pinter. Anaknya orang alim tapi tidak mau ngaji, ya tidak akan pinter. Yang penting ngaji dengan sungguh-sungguh”