Islam adalah Demokratis

0

“Islam adalah demokratis, tidak takut pada pendapat  yang lain yang berlainan daripadanya. Tidak ada buku yang lebih demokratis daripada Al-Qur’an”, KH. Abdul Wahid Hasyim.