Pendidikan Syekh Muhammad Hisyam Kabbani

0

Pesan dari Syekh Nazim Mengenai Syekh Hisyam

Shuhbat oleh Mawlana Syekh Muhammad Nazim Adil al-Haqqani, 6 Desember 2006.

Bismillahi ‘r-Rahmani ‘r-Rahiim

Assalamualaikum

Saudara-saudara kami dalam Tarekat Naqsybandi, saya senang dengan kalian. Boleh jadi Nabi (s) juga mencintai kalian dan syafaatnya ditujukan untuk kalian sepanjang kalian mengikuti Sunahnya dan jalan tarekat yang berasal dari Rasulullah (s). Dan tarekat yang paling penting sekarang, yang masih berfungsi adalah Tarekat Naqsybandi. Jika seseorang datang kepada kalian dan berasosiasi dengan kalian di jalan yang baik dan hati kalian senang dengannya, terimalah nasihatnya juga dan asosiasinya juga.

Saya tahu bahwa Syekh Hisyam datang kepada kalian. Bagus! Syekh Hisyam juga diberkati oleh Grandsyekh dan oleh saya juga. Mereka melakukan yang terbaik untuk Grandsyekh kita sejak mereka masih muda hingga kini, kami melihat dan menyaksikan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Ia bersama saya dan saya memberinya (izin) untuk bicara; untuk memberi nasihat kepada saudara-saudara kita di mana-mana, di mana-mana. Ia memanggil kalian kepada Allah dan kepada Nabi-Nya (s) yang tercinta dan kepada awliya. Dan saya pikir ia tidak memanggil kalian untuk dunia. Saya tidak memanggil kalian untuk dunia dan saya tidak memanggil kalian untuk dunia dan ia juga tidak pernah memanggil kalian kepada dunia.

Ia melakukan yang terbaik juga bagi saya sejak masa kanak-kanak hingga kini dan ia, kalian tahu—adalah menantu saya dan mungkin 35 tahun atau lebih, ia bekerja dan menjaga Jalan Naqsybandi, dengan jelas. Saya senang dengannya. Jika ia datang kepada kalian, berikan penghormatan kalian dan terimalah nasihatnya dan berusahalah untuk bersamanya, dalam asosiasinya, cintailah ia dan hormatilah ia; ia akan bahagia dan ia juga telah diberkati oleh Grandsyekh.

Beberapa orang mungkin mengatakan hal yang lain tetapi mereka tidak mengetahui apa-apa mengenai Syekh Hisyam. Syekh Hisyam juga termasuk awliya dan ia melakukan yang terbaik bagi orang-orang dan ia tidak akan membangun dunia dan ia berharap untuk mencapai Mahdi (as). Dan kami memohon kepada Allah agar kalian juga berada di bawah bendera Mahdi (as) dan kalian juga dapat mencapai Sayyidina `Isa (as) insya Allah dan doakan saya juga, agar lebih sehat … untuk mencapai Mahdi (as) insya Allah dan untuk bertemu dengannya dan Nabi `Isa (as). Tetaplah di jalur yang benar, bersamalah orang-orang yang benar, kalian akan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, was-salaam alaykum, khuda hafiz.

Pendidikan

· Sarjana Kimia dari American University of Beirut, Lebanon.

· Studi Kedokteran di Louvain, Belgia.

· Gelar dalam Syariah Islam, Damaskus, Suriah.

· Ijazah untuk mengajar, membimbing dan memberi nasihat kepada murid-murid dalam spiritualitas Islam dari Syekh Muhammad Nazim Adil yang ternama, pemegang otoritas Mazhab Fiqh Hanafi di Timur Tengah dan pemimpin dunia dari Tarekat Naqsybandi Haqqani.

Posisi Sekarang

· Ketua, Islamic Supreme Council of America

· Ketua, Naqshbandi Haqqani Sufi Order of America

· Ketua, As-Sunnah Foundation of America

· Pendiri, Sufi Muslim Council UK dan Center for Spirituality and Cultural Advancement UK